خبر ورزشي/ حضور سروش رفيعي در پرسپوليس معادلات جديدي را در تفکر برانکو ايوانکوويچ براي انتخاب ترکيب اصلي تيمش در نيم فصل دوم رقم زده است.
پرسپوليس برانکو در نيم فصل اول با کمترين تغييرات در ترکيب اصلي به ميدان مي رفت. کمتر پيش مي آمد برانکو به ترکيب 11 نفره خود دست بزند. در اين ميان دو تا نهايت سه بازيکن بودند که به عنوان يار تعويضي وارد ترکيب پرسپوليس مي شدند اما هسته اصلي با 11 مرد ثابت شکل مي گرفت تا اينکه يکي از آنها مصدوم شود و يا به دليل محروميت از ترکيب بيرون برود و بازيکني موقتا جايش را در ترکيب اصلي بگيرد.
با حضور سروش رفيعي در پرسپوليس عملا چالشي جديد در ترکيب سرخپوشان براي نيم فصل دوم شکل خواهد گرفت.
اما بر پايه ترکيبي که برانکو در آخرين جلسه فني پرسپوليس مشخص کرده است، ترکيب اصلي پرسپوليس در نيم فصل دوم را بررسي مي کنيم. عليرضا بيرانوند گلر اصلي پرسپوليس خواهد بود. در خط دفاع حسين ماهيني در سمت راست، سيدجلال حسيني و محمد انصاري در مرکز خط دفاعي و کماکان محسن ربيع خواه به عنوان دفاع چپ مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در اين پست در صورت مصدوميت يا محروميت يکي از دو مدافع مرکزي حسين ماهيني به مرکز خواهد رفت و رامين رضاييان به ترکيب اصلي اضافه خواهند شد. برانکو پلان دومي را هم براي اين پست در نظر گرفته است؛ همان پيشنهاد سابق به رضاييان. رامين به سمت چپ خط دفاعي برود تا فيکس بازي کند.
اما چالش جديد با حضور سروش در مرکز ميدان صورت مي گيرد. جايي که طبق ترکيب مشخص شده برانکو در صورتي که پرسپوليس 4-2-3-1 بازي کند کاميابي نيا و مسلمان در مرکز، سروش رفيعي در پست شماره 10، وحيد اميري و فرشاد احمد زاده به عنوان بال هجومي در کنار مهدي طارمي قرار خواهند گرفت. پرسپوليس اما در صورتي که 4-4-2 بازي کند کاميابي نيا و سروش رفيعي به عنوان دوهافبک مرکزي، فرشاد احمدزاده در سمت راست و محسن مسلمان در سمت چپ قرار خواهند گرفت و وحيد اميري به عنوان مهاجم سايه پشت طارمي به عنوان مهاجم اصلي بازي خواهد کرد.