کاپ/ همشهری نوشته که مدیرعامل استقلال،میثم مجیدی را نشناخته است.
این روزنامه مصاحبه ای با سامان نریمان جهان هم ترتیب داده و از قول او نوشته گلزنی با پیراهن پرسپولیس به استقلال لذت دیگری دارد.
بازگشت سجاد شهباززاده به استقلال هم از سوژه های دیگر همشهری است.