آخرین خبر/ علیرضا منصوریان روی تصمیم خود درباره نیمکت نشینی مهدی رحمتی مصمم است و قصد دارد در اولین بازی نیم فصل این بازیکن را روی نیمکت بگذارد. بدین ترتیب رحمتی در دیدار با نفت جایی در ترکیب ثابت تیم ندارد و سید حسین حسینی مرد شماره یک آبی ها در این بازی خواهد بود.