آخرين خبر/ عليرضا منصوريان سرمربي استقلال به دليل بدهي ميلياردي به اداره ماليات کشور ممنوع الخروج است و نمي تواند از کشور خارج شود. او با مشکل عديده اي روبروست تا اين لحظه هم نتوانسته مشکل مالياتي اش را حل کند. بدهي منصوريان به اين اداره به قدري سنگين است که بعيد به نظر مي رسد حالا حالاها مشکلش حل شود.