آخرین خبر/ کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی جلسه ای با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال داشت که در این جلسه حرف های مهمی به زبان آورد. مربی پرتغالی در بخشی از حرف های خود خطاب به تاج گفت: «با ملی پوش های پرسپولیس حرف زدیم. خود آنها می گفتند اولویت با تیم ملی است. بازیکنان این موضوع را به خوبی درک کرده اند که ما چه شرایط حساسی داریم ولی سرمربی آنها نه.»