آخرين خبر/ کارلوس کي روش سرمربي تيم ملي جلسه اي با مهدي تاج رئيس فدراسيون فوتبال داشت که در اين جلسه حرف هاي مهمي به زبان آورد. مربي پرتغالي در بخشي از حرف هاي خود خطاب به تاج گفت: «با ملي پوش هاي پرسپوليس حرف زديم. خود آنها مي گفتند اولويت با تيم ملي است. بازيکنان اين موضوع را به خوبي درک کرده اند که ما چه شرايط حساسي داريم ولي سرمربي آنها نه.»