آخرین خبر/ امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی با توجه به اتفاقاتی که برای مهدی رحمتی در استقلال افتاده، حرف هایی در محفلی دوستانه زده که در نوع خود جالب است. قلعه نویی و رحمتی رابطه بسیار بدی با هم دارند و این مشکلات بعید به نظر می رسد یک روز حل شود. قلعه نویی اخیرا در آن محفل به دوستانش گفته: «یکی به رحمتی بگوید باید قدرم را می دانست. دیدید من از این رفتارها با او نداشتم.»