کاپ/ ستاره رئال مادريد بار ديگر با شکست رقيب خود ايوان راکيتيچ، مرد سال فوتبال کرواسي شد.
لوکا مودريچ 31 ساله اين جايزه را در سال هاي 2007، 2008، 2011 و 2014 برده بود.
او سال گذشته اين رقابت را به ايوان راکيتيچ از بارسلونا واگذار کرد، اما در سال 2016 براي پنجمين بار اين عنوان را به دست آورد.