ورزش 3/ پيام منصوريان براي هواداران استقلال قبل از بازي با نفت تهران