ورزش 3/ پیام منصوریان برای هواداران استقلال قبل از بازی با نفت تهران