آي اسپورت/ چه اتفاقي افتاد که بختيار رحماني چهار روز بعد از مصاحبه با سايت باشگاه استقلال و تاکيد روي ماندنش در اين تيم، در نامه اي درخواست جدايي از آبي ها را مطرح کرد؟ پاسخ خيلي ساده است. بختيار مي خواهد برود قبل از اينکه نامش در فهرست مازاد قرار بگيرد.
او که با منتفي شدن حضور ايمان مبعلي در استقلال، اميدوار بود که در نيم فصل دوم روزهاي خوبي در تيم منصوريان داشته باشد، به محض اطلاع از تصميم منصوريان براي جذب جباروف ازبکستاني ترجيح گرفت که از استقلال جدا شود. او متوجه شده بود که اگر حضور جباروف در استقلال قطعي شود، منصوريان ديگر نيازي به او نخواهد داشت و به محض اينکه سرمربي استقلال در کنفرانس خبري ديروزش از مذاکره با جباروف خبر داد، رحماني تصميم گرفت نامه خداحافظي اش را رسانه اي کند تا اينگونه جلوي قرار گرفتن نامش در فهرست مازاد را گرفته باشد.