تسنيم/ سووهورنگ( Soohorang) و بندابي( Bandabi) بعنوان سمبل بازي‌هاي المپيک زمستاني ۲۰۱۸ پيونگ‌چانگ کره‌جنوبي انتخاب شدند.
مسئولان برگزار کننده بازي‌هاي المپيک و پارالمپيک زمستاني 2018 پيونگ‌چانگ از دو نماد ملي براي اين رقابت‌ها استفاده کرده‌اند.
سوهورنگ ببر سفيد رنگي است که به عنوان نماد اعتماد انتخاب شده است. در زبان کره‌اي Sooho به معناي حفاظت است و اين ببر نيز به عنوان نماد حفاظت از ورزشکاران، تماشاگران و شرکت‌کنندگان انتخاب شده است.
بندابي نيز خرس سياه آسيايي با يک ماه نيم هلال روي سينه‌اش نيز براي بازي‌هاي پارالمپيک برگزيده شده است. اين خرس نماد اراده قوي و شجاعت در فرهنگ عامه کره‌جنوبي است.