ورزش 3/ نماي 360 درجه فوق العاده از ضربه کاشته مسي به بيلبائو