24230 60 نظـــــــر  

کاپ/ دو بازيکن تراکتورسازي به معلولان استان آذربايجان شرقي کمک مالي کردند.
سعيد آقايي و محمد ابراهيمي در يک کار خير،مبالغي را به موسسه معلولان آذربايجان شرقي کمک کردند.
حضور اين دو بازيکن در امور خيريه،بازتاب هاي زيادي در ميان هواداران تراکتورسازي داشته است.

24230 60 نظـــــــر