ورزش 3/ اخبار حاکي از آن است که کريستيانو رونالدو از خامس خواسته تا به پيشنهاد چلسي پاسخ منفي داده و در رئال باقي بماند.
بعد از اتمام رقابت هاي باشگاه هاي جهان، خامس رودريگز اذعان داشت که با ادامه اين شرايط آينده اي در رئال مادريد ندارد و در فصل زمستان به پيشنهادهايي که براي او مي رسد فکر خواهد کرد.
اما اخبار حاکي از آن است که کريستيانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالي رئال مادريد از خامس خواسته به بازي کردن در رئال مادريد ادامه داده و به پيشنهاد آنتونيو کونته و چلسي پاسخ مثبت ندهد.
احتمالا همين اتفاق باعث شد تا خامس در تصميم خود تجديد نظر کرد زيرا مدتي بعد اين ستاره کلمبيايي اذعان داشت که تا پايان فصل در مادريد باقي خواهد ماند و ديگر تمايلي به جدايي ندارد.