کاپ/ سرمربي پرسپوليس وضعيت مدافع سرخپوشان را روشن کرد.
برانکو ايوانکوويچ امروز در نشست خبري پيش از بازي سايپا خبر داد که محمد امين آرام طبع احتمالا از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد.
بدين ترتيب در حاليکه بحث هايي مبني بر احتمال ماندن آرام طبع بود وي از پرسپوليس رفتني است.