کاپ/ ترکيب تراکتورسازي مقابل استقلال خوزستان مشخص شد.
تراکتورسازي در اين بازي با محمد رضا اخباري،هادي محمدي،خالد شفيعي،محمد ايرانپوريان،محمد مهدي زاده،مهدي کياني،احمد نوراللهي،محمد ابراهيمي،اميد عاليشاه،محمد نوري و فرزاد حاتمي به ميدان مي رود.
ديدار استقلال خوزستان و تراکتورسازي از هفته شانزدهم ليگ برتر از ساعت 15:30 در ورزشگاه غدير اهواز آغاز مي شود.