ورزش 3/ اضافه شدن راموس به اردوی رئال مادرید در آمریکا