مشرق/ عکس سلفی جالب ملی پوشان کشتی فرنگی کشورمان که بعد از نایب قهرمانی در مسابقات جهانی 2017 پاریس از خود گرفتند.