ورزش 3/ در تاریخ بازی های پرسپولیس والهلال عربستان 9 بار دروازه تیم عربستانی توسط بازیکنان سرخ پوش گشوده شده است.
علی کریمی تنها مرد 2 گله پرسپولیس برابر الهلال است وسایرین یعنی مرتضی کرمانی، مهدوی کیا، انصاریان، کاویانپور،مسلمان، طارمی دفاع الهلال به طور مشترک وشاهرودی یک بار دروازه حریف را گشوده اند .
*برابر تیم الهلال پرسپولیس 2 گل از روی نقطه پنالتی زده است(توسط کریمی وانصاریان)، یک گل شبه اتوگل بوده است(گل طارمی)3 گل از خارج محوطه جریمه ثبت شده است(گلهای مسلمان و کاویانپور ورضا شاهرودی)
1-مرتضی کرمانی : در روز 12 مرداد 1370، پرسپولیس با گل کرمانی در تهران 1-0 برنده شد .فرشاد پیوس در نیمه دوم، از لبه انتهایی خط هجده قدم توپ را روی دهانه دروازه فرستاد ومرتضی کرمانی 26ساله در این مقطع، با یک ضربه فوق العاده چکشی دروازه حریف را گشود
2-مهدی مهدوی کیا : در بازی نیمه نهایی غرب آسیا در سال 1997، مهدی مهدوی کیا روی حرکت امامی فر وهمکاری با بزیک، از لبه شش قدم دروازه حریف را به شایستگی گشود .
3-رضا شاهرودی : در نیمه نهایی جام باشگاه های آسیا در سال 1997 هم پرسپولیس وهم الهلال برابر شرقی ها باختند تا بازی 2 تیم در رده بندی برگزار شود، در این مرحله پرسپولیس با شوت زمینی زیبا واز راه دور رضا شاهرودی 1-0 پیش افتاد .
4-علی کریمی (2 گل) : تنها مردی که 2بار به الهلال گل زده است، جالب این که او برابر الهلال تنها 3بازی داشته است،ابتدا در بازی نیمه نهایی غرب آسیا در سال 2000 او گل زیبایی را زد .حرکت هماهنگ بین او وکاویانپور باعث شد تا او در محوطه هجده قدم توپ را به شکل فنی وارد دروازه خالد الدعایه کند گل دوم او در سال 2012 بود، او در ریاض از روی نقطه پنالتی توپ را به شکل چیپ وبسیار دیدنی وارد دروازه حریف کرد .
5-علی انصاریان : یکی از بهترین پنالتی زن های تاریخ پرسپولیس که دربازی نیمه نهایی غرب در سال 2000 دروازه حریف را گشود .ضربه اول او توسط داور تکرار شد واو برای بار دوم هم با روحیه بالا دروازه حریف را گشود ، زدن 2 پنالتی متوالی برابر الدعایه کار بسیار سختی است!
6-حامد کاویانپور : در همان بازی که کریمی وانصاریان گل زدند، حامد از 25 متری وبا یک شوت سنگین وزیبا دروازه حریف را باز کرد .
7- مهدی طارمی : در بازی رفت از مرحله یک هشتم سال 2015، مهدی طارمی به دفاع تیم الهلال در دقیقه 90 فشار آورد ودر نهایت اشتباه مدافعان باعث بازشدن دروازه حریف شد .
8- محسن مسلمان : در بازی رفت مسابقات دوره اخیر ودر دقیقه 71بازی توپ برگشتی از دفاع الهلال در 25 متری به مسلمان رسید واو با اندکی پیشروی زمین به دروازه حریف شلیک کرد، توپ او آن قدر گوشه بود که دروازه بان حریف به تصور رفتن توپ به اوت حرکتی انجام نداد اما ضربه مسلمان وارد دروازه حریف شد .