آخرین خبر/ شنیده می شود در اردوی خارجی یکی از تیم های مطرح، چند بازیکن نامی تیم، دو میهمان خارجی از لندن داشتند! این دو میهمان خیلی اتفاقی در هتل آن تیم معروف توسط همان بازیکنان برایشان اتاق رزرو شده بود. منابع خبری می گویند رفت و آمدهای مشکوک این دو میهمان به اتاق بازیکنان، سوژه بعضی از مسئولان تیم بود. اگر سرمربی تیم می فهمید این بازیکنان دست به چه کاری زده اند قطعا آنها را اخراج می کرد ولی مسئله اینجا بود که کسی مربی را در جریان نگذاشت تا سه بازیکن تیم اردویی متفاوت داشته باشند!

اخبار داغ ورزش در کانال تلگرامی «کانال ورزش»