آخرین خبر/ با توجه به مناظره کریمی با ساکت در برنامه نود که دیشب پخش شد، حق را به چه کسی می دهید؟
برای شرکت در نظرسنجی روی لینک کلیک کنید.
https://goo.gl/forms/T2B7KS4qqegdiVJx1
مهلت شرکت در این نظرسنجی به اتمام رسیده است.
نتایج این نظرسنجی در خبرهای بعدی منتشر خواهد شد.