خبر ورزشی/ استقلال در بازی با الریان به مراتب بهتر از حریف توپ را به گردش در آورد.
در آمار ارایه شده از سوی سایت کنفدراسیون فوتبال استقلال در 61.9 درصد از زمان بازی صاحب توپ و میدان بوده. 8 بار بیشتر از حریف شوت زده و در حالی که تعداد پاس های استقلال 538 پاس بوده تیم الریان تنها 347 بار توپ را بین هم رد و بدل کردند.
این امار به وضوح نشان می دهد شفر استقلال را به بازی ترکییبی و در اختیار داشتن توپپ یا همان مالکیت ترغیب کرده و استقلال دیگر به دنبال این نیست خیلی سریع و با پاس های بلند به دروازه حریف نزدیک شود و با یک سانتر کار را تمام کند. در فوتبال طبیعتا تیمی که مالکیت دارد بهتر می تواند قدرت خود را به حریف دیکته کند و این تفاوت بین استقلال علیرضا منصوریان و استقلال شفر است که حالا در بازی خود را بهتر نشان می دهد.

اخبار داغ ورزش در کانال تلگرامی «کانال ورزش»