فارس/ تمام 36 گل محمد صلاح برای لیورپول؛ گلزن اول جزیره