آخرین خبر/ شکار یک لحظه جذاب از تمرین تیم ملی انگلیس.
سه شیرها روز جمعه سوم فروردین ماه 1397 در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی هلند می رود.