ورزش 3/ لحظه ورود بازیکنان پرسپولیس و السد به استادیوم آزادی.