هوادار/ امید عالیشاه در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار پرسپولیس- السد.

کاپيتان سفر
کاپيتان آگهی