ورزش 3/ بانوی ووشوکار ایرانی بعد از احترام ورزشی به رییس جمهور خواسته هایی را مطرح کرد.
الهه منصوریان، قهرمان ووشوی جهان که خودش را برای بازی های آسیایی ۲۰۱۸ آماده می کند، شب گذشته در مراسم تجلیل از قهرمانان توسط رییس جمهور دقایقی به صحبت پرداخت.
این بانوی ووشوکار در ابتدا به شکل جالبی نزد روحانی رفت و با ادای احترامی که در مسابقات رزمی انجام می دهد، به رییس جمهور نیز ادای احترام کرد. این اتفاق باعث تعجب وزیر ورزش و رییس جمهور در نگاه اول شد و مورد توجه آنها قرار گرفت.
الهه منصوریان سپس به عنوان یکی از نماینده های ورزشکاران پشت تربیون رفت و دقایقی به صحبت پرداخت.
خواسته اصلی این بانوی ووشوکار استخدام قهرمانان در دستگاههای دولتی به جز وزارت ورزش بود که ابراز امیدواری کرد به زودی صورت پذیرد.
صحبت های این قهرمان ووشوی جهان مورد توجه حاضران قرار گرفت و منصوریان توسط ورزشکاران تشویق شد. ضمن اینکه این بانوی ووشوکار هنگام بازگشت از پشت تربیون مورد استقبال فرشته کریمی هم قرار گرفت.