ورزش 3/ قهرمان وزنه برداری ایران از رییس جمهور درخواست جالبی را مطرح کرد.
بهداد سلیمی به نمایندگی از ورزشکاران مرد در ملاقات شب گذشته با رییس جمهور پشت تربیون رفت و صحبت های جالبی را مطرح کرد.
این قهرمان دسته فوق سنگین وزنه برداری که در ۲ سال اخیر به خاطر مسائل داوری دستش از چند مدال المپیک و جهان کوتاه مانده، در صحبت های خود بر به دست آوردن کرسی های بین المللی در ورزش تاکید کرد.
بهداد که خودش را زخم خورده از این ماجرا می داند، اعلام کرد باید هر چه سریعتر با دیپلماسی بین المللی کرسی های خوبی را در سطح جهان به دست آوریم.
سلیمی که با پوست و استخوان خود ناداوری را در صحنه های بین المللی احساس کرده، این صحبت ها را خطاب به رییس جمهور انجام داد تا از طریق ورزش افزایش کرسی های بین المللی در دستور کار قرار بگیرد.