ورزش 3/ سرمربی تیم ملی با چهره ای مصمم تمرینات بازیکنانش در ترکیه را زیر نظر دارد.
کارلوس کی‌روش این روزها به دور از حواشی و درگیری های رسانه ای در ترکیه با آرامش بیشتری وقتش را روی کار خود گذاشته و تیم ملی را برای حضور در جام جهانی آماده می کند.
سرمربی پرتغالی تیم ملی در تمرینات با چهره ای مصمم حضور می یابد و مشخص است اراده ای آهنین دارد تا در گروه مرگ جام جهانی بتواند توانایی های فنی خود و بازیکنانش را نشان دهد.
او که با لباس ورزشی خودش هم در کنار بازیکنان حضور دارد، نکته به نکته با نفرات صحبت می کند و مدام مسائل تاکتیکی و تکنیکی را به آنها گوشزد می کند تا تیمش با بهترین شرایط مقابل مراکش، اسپانیا و پرتغال قرار بگیرد. کی روش این روزها حتی ابایی از قیف گذاشتن در زمین هم ندارد و همه کارها را زیر نظر گرفته تا بهترین شرایط برای ایران رقم بخورد.