آخرین خبر/ دانشگر برای مذاکره به باشگاه پرسپولیس خواهد رفت.
به گزارش فرتاک ورزشی، شنیده ها حاکی از توافقات اولیه پرسپولیس با محمد دانشگر است.
این بازیکن در روزهای اینده برای مذاکره و عقد قرارداد به باشگاه پرسپولیس خواهد رفت.