باشگاه خبرنگاران/ سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: تا این لحظه هیچ خبری مثبت یا منفی بابت محرومیت نقل و انتقالاتی از سوی دادگاه CAS به ما اعلام نشده است.
حمیدرضا گرشاسبی درباره آخرین وضعیت پرونده محرومیت نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: تا این لحظه هیچ خبری مثبت یا منفی بابت محرومیت نقل و انتقالاتی از سوی دادگاه CAS به ما اعلام نشده است اما حق خودمان می دانیم که مورد عفو بخشش قرار بگیریم چرا که رضایت باشگاه شاکی (ریز اسپور ترکیه )را گرفتیم و از 4 جریمه صورت گرفته 3 جریمه را سپریکردیم و یکی از آنها باقی مانده است.
او درباره وضعیت محسن مسلمان بیان کرد: مسلمان در 50 درصد از 30 بازی در ترکیب تیم قرار نمی گیرد بنابراین این موضوع به این بازیکن، تیم و باشگاه آسیب می رساند و باید تمهیداتی لحاظ کنیم تا نظر سرمربی در این باره جلب شود.
گرشاسبی درباره مهدی شیری بازیکن جدید جذب شده بیان کرد: زمانی که صادق محرمی از تیم ما جدا شد بلافاصله با مهدی شیری که در پست محرمی هم بازی می کند به توافق رسیدیم و بعد از محرومیت نقل و انتقالاتی این بازیکن به ترکیب تیم اضافه می شود.
گفتنی است طبق اعلام سرپرست باشگاه پرسپولیس روز 10 خرداد ماه رای نهایی پرونده محرومیت نقل و انتقالاتی پرسپولیس اعلام می شود.