ورزش 3/ رونالدو - صلاح مبارزه برای قهرمانی و توپ طلا.