آخرین خبر/ رافائل واران گفته که فرانسه باید در پوشش دفاعی بهتر از قبل عمل کند. آنها در بازی اول خود برابر استرالیا مشکلات دفاعی زیادی داشتند و در نهایت به کمک سیستم بازبینی ویدیویی برنده بازی شدند.
واران می‌گوید: «برخی کارها را خیلی خوب انجام ندادیم. ما می‌دانستیم که باید محکم‌تر دفاع کنیم، و با هم دفاع کنیم.»
او می‌گوید فرانسه نباید مقابل پرو بازی را آسان بپندارد: «ما هنوز در ابتدای مسابقات هستیم. ما نباید اوضاع را دراماتیک جلوه دهیم، هرچند که باید بدانیم که در بازی قبل برخی چیزها خیلی خوب پیش نرفت. ما با مربی صحبت کرده‌ایم و می‌دانیم که می‌خواهیم در بازی بعدی به کجا برویم.»