خبرآنلاین/ تگرگ و باران شدید در شهر کازان آغاز شده است.
در حالی که امشب تیم های ملی ایران و اسپانیا باید در شهر کازان به مصاف هم بروند،از ظهر امروز بارش شدید باران و تگرگ فضای شهر را تحت تاثیر خود قرار داده.
اتفاقی که می تواند بر کیفیت بازی و البته حضور تماشاگران در ورزشگاه هم اثر بگذارد.