انتخاب/ چند ساعت قبل از برگزاری دیدار ایران و اسپانیا اعلام شد که خانواده ها همچون دیدار با مراکش اجازه ندارند بازی را در ورزشگاه آزادی و از طریق یک ال سی دی بزرگ تماشا کنند. با این حال لغو حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادی هم منجر به بازگشت آن ها به خانه های خود نشد و خانواده ها به دنبال روزنه ای برای موافت مقامات ذیربط در این رابطه بودند. اصرار خانواده و زنان در اطراف ورزشگاه آزادی نتیجه داد و نیروی انتظامی طی اطلاعیه ای اعلام کرد خانواده ها می توانند بازی را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. انتخاب در این باره نوشت که رئیس جمهور پافشاری کرده و دستور داده درهای ورزشگاه به روی زنان و خانواده ها باز شود.