آخرین خبر/ روزنامه استقلال یکشنبه 3 تیر 97؛ عالیجناب شفر وارد تهران شد