میزان/ مالک باشگاه تراکتورسازی به جذب سروش رفیعی و مهدی ترابی توسط باشگاه پرسپولیس به شدت معترض است.
جذب مهدی ترابی و سروش رفیعی توسط باشگاه پرسپولیس، این روزها اعتراض مسئولان باشگاه تراکتورسازی را در پی داشته است.
گویا مهدی ترابی در آبان‌ماه 96 مشمول خدمت سربازی شده و به همین خاطر مدیرعامل وقت (مصطفی آجورلو) اقداماتش را برای جذب این بازیکن به تراکتورسازی به عنوان بازیکن سرباز آغاز کرده است.
حتی در آن مقطع، ترابی یک قطعه چک از مسئولان باشگاه تراکتورسازی به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده است.
اعتراض زنوزی هم دقیقاً به همین موضوع است. مالک باشگاه تراکتورسازی می‌گوید که ترابی مشمول خدمت سربازی شده و در آن مقطع از تراکتورسازی چک هم گرفته است و به همین خاطر باید به تراکتورسازی بپیوندد.
همچنین سروش رفیعی هم دیگر بازیکنی است که حضورش در تراکتورسازی، اعتراض باشگاه تراکتورسازی را در پی داشته است.
زنوزی معتقد است که پرسپولیس از حضور در نقل‌وانتقالات محروم است و نمی‌تواند بازیکن جذب کند. زنوزی می‌گوید که اگر قانون محرومیت از نقل و انتقالات وجود دارد، این باید برای تیم‌های محروم یکسان باشد و تفاوتی در بین تفسیر آن بین پرسپولیس با تراکتورسازی یا تیم‌های دیگر وجود نداشته باشد.