آخرین خبر/داستان نجات خبرسازترین فوتبالیست های دنیا، اینفانتینو هدیه تماشای بازی جام جهانی را به این فوتبالیست ها هدیه داد.