آخرین خبر/خوشحالی بعد از گل هواداران تیم ملی انگلستان به کرواسی.