آخرین خبر/حواشی جام جهانی از عکاس بدشانس تا جوراب‌ غیرمجاز انگلیسی‌ها