آخرین خبر/خوشحالی هواداران فرانسوی در پاریس بعد از صعود به فینال جام جهانی به خشونت کشیده شد.