ورزش 3/ کاپیتان مادریدی کرواسی پیش از فینال مدعی شد که مردم کشور کوچکش مشتاقانه سکوهای استادیوم لوژنیکی را به اشغال خود در خواهند آورد.
دقایقی به بازی این ادعا خیلی زود به اثبات رسید. بیش از هفتاد درصد گنجایش استادیوم اوژنیکی در تصرف کروات‌ها قرار داشت تا رنگ آبی خروس‌های مدعی جام به کمترین حد خود برسد.
هواداران فرانسه در شرایطی جشن قهرمانی را برپا کردند که تنها چند سکو پشت دروازه را به اشغال خود در آوردند اما چهار بار به شادی گل پرداختند و ساعت بعد از بازی نیز سرمست از جشن قهرمانی به پایکوبی و جشن مشغول بودند. با این حال لوکا مودریچ توانست این ادعای خود مبنی بر حمایت مردم کشورش از بازی را با توجه به این استقبال رشک برانگیز به اثبات برساند.