خبر ورزشی/ علیرضا فغانی داور ایرانی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به علت مسائل مربوط به تحریم حساب بانکی خارجی ندارد و نمی‌تواند دستمزدش از داوری در این مسابقات را دریافت کند.
حقوق او با واسطه به حساب فدراسیون فوتبال ریخته می‌شود و بعدها به دستش می‌رسد!