آخرین خبر/ روزنامه استقلال دوشنبه 25 تیر 97؛ استقلال همچنان مخالف برگزاری بازی است