ورزش 3/ مدیر رسانه ای باشگاه سپاهان می گوید که جذب بازیکن غنایی که برخی رسانه ها به آن اشاره کرده اند، صحت ندارد.
امروز یکی از رسانه های کشور به نقل از یکی از سایت های کشور غنا خبری مبنی بر علاقه باشگاه سپاهان برای جذب یک مدافع غنایی منتشر کرد که این موضوع با واکنش باشگاه سپاهان روبرو شد.
سیامک قلیچ خانی مدیر رسانه ای باشگاه سپاهان در این خصوص به خبرنگار "ورزش سه" می گوید: جذب بازیکن غنایی صحت ندارد. دو بازیکنی که مد نظر ما قرار دارند، یکی ملیت مجاری و دیگری ملیت برزیلی دارد که ظرف روزهای آینده در خصوص آنها به جمع بندی نهایی می رسیم.