آخرین خبر/ گرانترین خریدهای دوران سرمربیگری یورگن کلوپ