خبر ورزشی/ ابراهیم صادقی، را می‌توان باثبات‌ترین فرد در فوتبال ایران نام برد، ورزشکاری که نماد اخلاق و وفاداری است.
صادقی با تمدید قرارداد خود نوزدهمین فصل حضورش را در باشگاه سایپا سپری می‌کند و از این رو صاحب یک رکورد بی نظر و جاودانه شده است.
صادقی ١٧ فصل با عنوان بازیکن و ٢ فصل در ردای مربیگری بصورت مستمر در باشگاه سایپا، مشغول به فعالیت است.