خبر ورزشی/ بهاره افشاری گفته بود «بیرانوند حالا بگوید چطوری سریک»؛ جمله‌ای که سوژه کارتون امروز خبرورزشی شده است.