ورزش 3/ کارشناسی داوری دیدار استقلال خوزستان - پرسپولیس.