آخرین خبر/ گل دوم استقلال به تراکتورسازی ( مرتضی تبریزی)