ورزش 3/ مدافع تیم پارس جنوبی جم در بازی با نساجی مثل دو دیدار گذشته عملکرد خوبی داشت.
حامد نورمحمدی مدافع باتجربه پارس جنوبی که امسال در کنار مجتبی لطفی زوج دفاع وسط این تیم را تشکیل داده اند در بازی با نساجی عملکرد خیلی خوبی داشتند. نورمحمدی به عنوان بازیکنی که از نظر سنی و تجربی از همه مدافعان پارس جنوبی بزرگ تر است این روزها نقش یک رهبر را در خط دفاعی بازی می کند.
او به موقع با بازیکنان کناری اش صحبت می کند و در مسیر هدایت آنها در زمین مسابقه گام برمی دارد. نورمحمدی در دیدار با نساجی از نظر فنی نیز عملکرد خوبی داشت. او نه تنها در نبردهای هوایی موفق عمل کرد که روی زمین نیز اجازه عبور مهاجمان نساجی و رسیدن آنها به دروازه را نداد.
شاید اگر آن پنالتی اتفاق نمی افتاد، زوج نورمحمدی و لطفی در دفاع وسط یک کلین شیت دیگر را در کارنامه پارس جنوبی جم به ثبت می رساندند. این در حالی بود که بارش باران و لیز بودن زمین می تواند هر مدافعی را به اشتباه بیندازد اما نورمحمدی و لطفی بی نقص کارشان را به پایان رساندند.

ايران مهربان
سيل آگهی